Vluchtelingencontact Hattem

Openingstijden

Maandagochtend 9.00 - 12.30 uur
Woensdagochtend 9.00 - 12.30 uur

contactgegevens

Stichting VluchtelingenContact Hattem
Molenbelt 7, 8051 EV Hattem
Tel. 038-2000 502
E-mail: info@vluchtelingencontact.nl

Beleidsplan

Doelstelling

Het doel van de Stichting is het bevorderen van het geestelijk en maatschappelijk welzijn van vluchtelingen, asielzoekers en nieuwkomers in Hattem.

Kerntaken

 • Maatschappelijke begeleiding
 • Juridische begeleiding
 • Ondersteuning bij taalverwerving, onderwijs en het vinden van werk
 • Sociaal culturele activiteiten
 • Draagvlakverbreding
 • Belangenbehartiging

Samenstelling

Stichting Vluchteling contact bestaat uit:

 • 3 Bestuursleden (voorzitter, secretaris, penningmeester)
 • Co÷rdinator
 • Werkgroep maatschappelijke begeleiders
 • Taalcoaches

Werkzaamheden

Bestuur
Het bestuur komt 1 maal per maand bij elkaar met de co÷rdinator.

De werkgroep maatschappelijke begeleiders

 • Maatschappelijke begeleiding wordt gedurende 2 jaar geboden aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning.
 • De maatschappelijke begeleiders zijn vrijwilligers.
 • De taalcoaches geven 1 uur per week les aan de vluchteling.
 • De vrouwenpraatgroep komt 1 maal per maand bij elkaar.
 • Vergadert 1 maal per maand samen met bestuur en co÷rdinator.

Taken

 • Vluchtelingen begeleiden bij het betrekken van hun woning.
 • Hulp bieden bij de inburgering, door middel van begeleiders en taalcoaches.
 • Via een sportcoach de ouder en /of kinderen betrekken bij een sportclub.
 • De co÷rdinator begeleidt de maatschappelijke begeleiders en de taalcoaches.

FinanciŰn

De Stichting VluchtelingenContact krijgt 1 maal per jaar subsidie van de gemeente Hattem.

De subsidie wordt gebruikt voor

 • Kantoor ľ en zaalhuur
 • Personeelskosten van de co÷rdinator
  (de co÷rdinator is een betaalde kracht en valt onder de CAO- Zorg en Welzijn)
 • Begeleiding kosten t.b.v. de vluchteling.

Beloningsbeleid

Het bestuur bestaat uit onbetaalde vrijwilligers.

Fiscaal nummer

813655791

ANBI

Stichting VluchtelingenContact is een Anbi Stichting
nr. RSIN 8136 55791
KvK nr. 41040760

Website

www.vluchtelingencontact.nl