Vluchtelingencontact Hattem

Openingstijden

Maandagochtend 9.00 - 12.30 uur
Woensdagochtend 9.00 - 12.30 uur

contactgegevens

Stichting VluchtelingenContact Hattem
Daendelsweg 2, 8051 DX Hattem klik hier voor plattegrond
Tel. 038 - 443 2884 E-mail: info@vluchtelingencontact.nl

Beleidsplan

Doelstelling

Het doel van de Stichting is het bevorderen van het geestelijk en maatschappelijk welzijn van vluchtelingen, asielzoekers en nieuwkomers in Hattem.

Kerntaken

 • Maatschappelijke begeleiding
 • Juridische begeleiding
 • Ondersteuning bij taalverwerving, onderwijs en het vinden van werk
 • Sociaal culturele activiteiten
 • Draagvlakverbreding
 • Belangenbehartiging

Samenstelling

Stichting Vluchteling contact bestaat uit:

 • 3 Bestuursleden (voorzitter, secretaris, penningmeester)
 • Co÷rdinator
 • Werkgroep maatschappelijke begeleiders
 • Taalcoaches

Werkzaamheden

Bestuur
Het bestuur komt 1 maal per maand bij elkaar met de co÷rdinator.

De werkgroep maatschappelijke begeleiders

 • Maatschappelijke begeleiding wordt gedurende 2 jaar geboden aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning.
 • De maatschappelijke begeleiders zijn vrijwilligers.
 • De taalcoaches geven 1 uur per week les aan de vluchteling.
 • De vrouwenpraatgroep komt 1 maal per maand bij elkaar.
 • De mannengroep hebben een tuinproject en gaan een aantal keren per jaar op excursie naar diversen bedrijven.
 • Vergadert 1 maal per maand samen met bestuur en co÷rdinator.

Taken

 • Vluchtelingen begeleiden bij het betrekken van hun woning.
 • Hulp bieden bij de inburgering, door middel van begeleiders en taalcoaches.
 • Via een sportcoach de ouder en /of kinderen betrekken bij een sportclub.
 • De co÷rdinator begeleidt de maatschappelijke begeleiders en de taalcoaches.

FinanciŰn

De Stichting VluchtelingenContact krijgt 1 maal per jaar subsidie van de gemeente Hattem.

De subsidie wordt gebruikt voor

 • Kantoor ľ en zaalhuur
 • Personeelskosten van de co÷rdinator
  (de co÷rdinator is een betaalde kracht en valt onder de CAO- Zorg en Welzijn)
 • Begeleiding kosten t.b.v. de vluchteling.

Beloningsbeleid

Het bestuur bestaat uit onbetaalde vrijwilligers.

Fiscaal nummer

813655791

Website

www.vluchtelingencontact.nl