Vluchtelingencontact Hattem

Openingstijden

Maandagochtend 9.00 - 12.30 uur
Woensdagochtend 9.00 - 12.30 uur

contactgegevens

Stichting VluchtelingenContact Hattem
Molenbelt 7, 8051 EV Hattem
Tel. 038-2000 502
E-mail: info@vluchtelingencontact.nl

Praatgroep Buitenlandse Vrouwen

De Praatgroep Buitenlandse Vrouwen is opgericht in april 2002 als zelfstandige groep onder de paraplu van de Stichting VluchtelingenContact Hattem.

Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten staat integratie en emancipatie centraal.

Door op allerlei wijze kennis te nemen van de Nederlandse cultuur worden de kansen van deze vrouwen vergroot om op volwaardige wijze te participeren in onze samenleving. De voertaal op deze ochtenden is Nederlands.

De bijeenkomsten onderscheiden zich door een thematisch en actueel aanbod.

Problemen die zich voordoen in het leven van alle dag worden met elkaar besproken. Zonodig worden hiervoor deskundigen uitgenodigd.

Vrouwen uit Afghanistan, Irak, Iran, Marokko, Turkije, SyriŽ en Eritrea bezoeken de bijeenkomsten.
Een vaste kern van Nederlandse vrouwen is hierbij aanwezig.

de bijeenkomsten worden gehouden bij Zoethout, elke tweede woensdag van de maand, behalve juli en augustus. Vanwege integratie en emancipatie zijn alle vrouwen uit Hattem en omgeving die belangstelling hebben van harte welkom.

Adres Zoethout: de Waag 2 te Hattem
Informatie:
Hammy de Boer 06 - 10574456 en Anneke Schuil 06 - 22386176