Vluchtelingencontact Hattem

Openingstijden

Maandagochtend 9.00 - 12.30 uur
Woensdagochtend 9.00 - 12.30 uur

contactgegevens

Stichting VluchtelingenContact Hattem
Molenbelt 7, 8051 EV Hattem
Tel. 038-2000 502
E-mail: info@vluchtelingencontact.nl

Vrijwilligers

Vrijwilliger bij een vluchtelingenwerkgroep is participeren en ondersteunen in een ingewikkeld ontwikkelingsproces. Een proces, waarbij mensen vanuit een andere cultuur hun weg moeten vinden in de Nederlandse samenleving. Een taak die niet licht kan worden opgevat, omdat de begeleidingsvraagstukken van deze nieuwe medeburgers vaak complex zijn.

Inlevingsvermogen en flexibiliteit zijn belangrijke eigenschappen om maatschappelijke begeleiding te kunnen bieden aan de vluchteling.

Er wordt gewerkt in duo’s, zodat men elkaar kan ondersteunen en aanvullen. De werkgroepvergadering en de begeleiding van de coördinator zijn daarbij van groot belang.

Door de vrijwilliger wordt gewerkt volgens het CODA-model: Contact-Onderzoek-Diagnose-Actie.

De verantwoordelijkheden die een vrijwilliger bij VluchtelingenContact Hattem draagt, zijn de volgende:

  • Het beschermen van de privacy van de cliënt
  • Op allerlei gebied, onafhankelijke belangenbehartiging voor de cliënt
  • Deelname aan de maandelijkse werkgroepvergaderingen
  • Bereid zijn tot het volgen van deskundigheidsbevorderende cursussen
  • Bereidheid om naar eigen handelen te kijken en te reflecteren
  • Bevorderen van draagvlak voor de doelgroep in de samenleving van Hattem