Vluchtelingencontact Hattem

Openingstijden

Maandagochtend 9.00 - 12.30 uur
Woensdagochtend 9.00 - 12.30 uur

contactgegevens

Stichting VluchtelingenContact Hattem
Molenbelt 7, 8051 EV Hattem
Tel. 038-2000 502
E-mail: info@vluchtelingencontact.nl

Vluchtelingencontact in de pers

HATTEM – Hoewel vluchtelingen in eerste instantie niet blij zijn met het vooruitzicht om in Hattem te gaan wonen, blijkt uit praktijk dat zij zich na een aantal maanden helemaal thuis voelen in de IJsselstad. De nieuwe Hattemers worden begeleidt door Vluchtelingencontact Hattem. Afgelopen jaar werden 6 gezinnen begeleidt. Doel van de begeleiding is het geestelijk en maatschappelijk welzijn van vluchtelingen, asielzoekers en nieuwkomers in Hattem te bevorderen. Kerntaken hierin zijn maatschappelijke en juridische begeleiding, ondersteuning bij taalverwerving, onderwijs en het vinden van werk, sociaal-culturele activiteiten en draagvlakverbreding.

Stichting Vluchtelingencontact, is sinds 1 januari 2007 een zelfstandige stichting met een parttime coördinator, Jan Erik Barendsen, in dienst. Naast de coördinator zijn Hammie de Boer, Margreet Paap en Joke Hilohorst al jaren de drijvende krachten achter het vluchtelingenwerk in de Hanzestad. Enthousiast vertellen zij over de belangrijke taak van de stichting:
"De eerste maanden is de begeleiding intensief. Alles moet worden geregeld. De begeleiding wordt langzaam afgebouwd met zelfredzaamheid voor ogen. Doel is dat de nieuwe Hattemers integreren en zich gelukkig gaan voelen in Hattem. Over het algemeen zijn de vluchtelingen blij dat ze door ons worden begeleidt. Om integratie goed te laten verlopen hebben wij gekozen voor een begeleiding van 2 jaar, in andere plaatsen is dit veel minder met alle gevolgen van dien.

aanpassen en eigen identiteit bewaren

Het is belangrijk dat vluchtelingen de eigen identiteit bewaren maar zich ook aanpassen aan de cultuur, anders redden ze het niet in Nederland. Vluchtelingen geven aan niet zonder de hulp van Vluchtelingencontact te kunnen. Ook voor de Nederlandse bevolking en gemeenten is het van belang dat de stichting bestaat.
Naast de begeleiding helpen taalcoaches van Vluchtelingencontact met de Nederlandse taal en wordt maandelijks een praatgroep voor Buitenlandse vrouwen bij Zoethout georganiseerd.

de Praatgroep is een zeer gewaardeerde en succesvolle activiteit voor buitenlandse vrouwen in Hattem

Momenteel zijn 30 vrijwilligers actief binnen Vluchtelingencontact Hattem: "Vrijwilligers die zich allemaal voor 200% inzetten. Vrijwilliger bij een vluchtelingenwerkgroep is participeren en ondersteunen in een ingewikkeld ontwikkelingsproces. Een proces, waarbij mensen vanuit een andere cultuur, hun weg moeten vinden in de Nederlandse samenleving. Een taak die niet licht kan worden opgevat, omdat de begeleidingsvraagstukken van deze nieuwe medeburgers vaak complex zijn. Het is leuk vrijwilligerswerk. Je doet het niet alleen voor de samenleving en vluchteling maar leert ontzettend veel van de wereld door de ogen van de vluchteling", aldus het bestuur.
Zorgen maakt het bestuur zich over de nieuwe voorstellen van het kabinet. Deze zorgen zijn in een brief naar de gemeente Hattem onder woorden gebracht. De komende jaren blijft de essentiële maatschappelijke begeleiding binnen Hattem gewaarborgd, zo heeft de gemeente toegezegd aan Vluchtelingencontact.

Bron: Veluweland